Burs başvurusu için gerekli kriterleri belirler, burs desteği sağlamak isteyen kurum, kuruluş veya kişilerle iletişim kurar, yurt tesislerinin denetimi ve kullanımı ile ilgili her türlü işlemleri yürütür.

 

Burs ve Yardım Komitesi; Maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve/veya başarılarını teşvik etmek için yapılan burs ve yardımların, düzenli ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlar. 

 

İTÜ Kuzey Kıbrıs