SKSM, Üniversite öğrencilerinin ve personelinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, öğrencilerin burs, kredi, barınma, beslenme, ulaşım, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin karşılanması, yeteneklerinin ve kişiliklerinin gelişimine olanak sağlayacak sosyal/kültürel ve spor faaliyetlerinin organize edilmesi amacı ile kurulmuştur.

 

Müdürlüğümüz, öğrencilere düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıklarını kazandırmayı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamayı ilke edinmiştir.

 

Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, alanına giren tüm konularda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

İTÜ Kuzey Kıbrıs