Hizmet verdiği kesimin ihtiyaçlarını eşit şartlarda ve düzenli olarak karşılamak, özellikle öğrencilerin sosyal/kültürel, spor, sağlık, psikolojik danışmanlık, burs, barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek ve alanına giren tüm hizmetleri bilgi ve teknoloji ile desteklenmiş, çağın gereklerine uygun bir şekilde sunmaktır.

İTÜ Kuzey Kıbrıs