Birim bünyesinde başlıca yürütülen hizmetler;

 

    • Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve yardım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

    • Üniversitede öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin yarı zamanlı çalışma olanaklarından kısmi zamanlı ücretli ve sigortalı olarak çalışmalarına olanak sağlamak.

 

    • Öğrenciler ve personelin ara dönem ve yaz tatillerinde kullanabileceği dinlenme tesisleri, kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin yürütülmesini sağlamak,

 

Üniversite personelinin okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva vb. birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

İTÜ Kuzey Kıbrıs